Tag: Liqeni Tritonidi

Versioni 186 Zbulimi i Ishullit të Atlantidës, Kopshti i Hesperidëve, Shtyllat e Herkulit, Liqeni Tritonidi, Gorgonet

Ekzistojnë dëshmi gjenetike , tektonike , arkeologjike , hidrografike , gjeologjike , gjeografike , paleontologjike , fonologjike , onomastike , toponimike dhe gjuhësore për ekzistencën e Atlantidës, të cilat do të renditen më poshtë në këtë faqe.  Teksti do të korrigjohet pafundësisht, në përpjekje për të krijuar një tekst të lexueshëm për komunitetin…